Hva skjer?

Møteplan 2016

Møter på Scandic Hotel, Kirkenes kl 19.00

Tirsdag 12. januar

Tirsdag 09. februar

Tirsdag 08. mars

Tirsdag 12. april

Tirsdag 10. mai

Tirsdag 14. juni

Tirsdag 13. september

Tirsdag 11. oktober

Tirsdag 08. november

Tirsdag 13. desember