Tillitskvinner i Kirkenes

Styremedlemmer
 
 

Styret:

President: Ann-Kristin Arnljot

Visepresident: Karin Danielsen

Sekretær: Ellen Wickstrand

Kasserer: Anne Marie D Nilsen

Styremedlem: Anita Gade-Lundlie                                           

Suppleanter: Gunn Larsen og edel Holmgren               

Ansvarlig for møteprogrammene:

Karin Danielsen, Hill Haga

Revisor:

Kaja Labahå                                                                  

Ekstensjonskomite:

Styret og medlemsmøtene

Valgkomite:

Styret

Nettansvarlig: 

Solbjørg Mikkola

Utsendinger til representantskapsmøtet 2017 og 2018:

1 Ann-Kristin Arnljot

2 Visepresident

Supleanter for nr 1

1 Solbjørg Mikkola

2 Anita Gade-Lundlie

Supleanter for nr 2

1 Gunn Larsen

2 Kaija Labahå