Vi markerer den internasjonale kvinnedagen

Møtedag med fokus på kvinner i verden.

Vi legger ned blomster og leser dikt ved Krigsmødremonumentet i Kirkenes 7.3.2017 kl 18.30. I møtet etterpå vil gjester og medlemmer ha fokus på kvinners situasjon i verden. Salg av tulipaner, duftposer og orange roser til bekjempelse av vold mot kvinner selges på kafe tidligere på dagen og under møtet.