Vi markerer den internasjonale kvinnedagen

Møtedag med fokus på kvinner i verden.

Vi legger ned blomster og leser dikt ved Krigsmødremonumentet i Kirkenes 5.3.2019 kl 18.30. I møtet etterpå vil gjester og medlemmer ha fokus på kvinners situasjon i verden. Salg av tulipaner, håndarbeidsprodukter og orange rosetter til bekjempelse av vold mot kvinner selges på stand tidligere på dagen og under møtet.