Om klubben

Møtedag: 2. tirsdag i måneden. Kirkenes Soroptimistklubb ble stiftet 30. mai 1973 av guvernør Eva Wallgren fra Sverige.

SOROPTIMISTAPPELLEN:

La oss være oppriktige i vennskap

og vise evne til fred og forståelse.

La oss være villige til å hjelpe og tjene.

La oss alltid sette oss høye mål,

og utføre vårt arbeid med verdighet

og under ansvar.

 

Møter på Scandic Hotel, Kirkenes kl 19.00

Tirsdag 13. januar

Tirsdag 10. februar

Tirsdag 10. mars

Tirsdag 14. april

Tirsdag 12. mai

Tirsdag 9. juni

Tirsdag 13. september

Tirsdag 11. oktober

Tirsdag 08. november

Tirsdag 13. desember

¨''