Velkommen til Kirkenes Soroptimistklubb

Kirkenes Soroptimistklubb er tilsluttet organisasjonen Soroptimist International (SI),  som er en verdensomspennende organisasjon for yrkeskvinner etablert i 1921 med medlemmer i 125 land. Mottoet er å være en global stemme for kvinner. SI har en rådgivende status og med talerett i FN. I Norge er det mange klubber med ca 1900 medlemmer som til sammen er en del av SI Union of Norway.

Gjennom bevisstgjøring, formidling og handling skal SI arbeide for å fremme soroptimismens formål:

  • arbeide for å fremme menneskerettighetene for alle
  • holde høy etisk standard i liv og yrke
  • bidra til fred og internasjonal forståelse
  • fremme vennskap og samhørighet blant soroptimister

 

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt.Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima