Farg verden oransje og stopp vold mot kvinner

Fra 25. november til 10. desember er vi med og markerer FNs fokus på å stoppe vold mot kvinner. Vold mot kvinner er fortsatt et hinder for å oppnå likestilling, utvikling, fred og oppfyllelse av kvinner og jenters menneskerettigheter. Vi samler inn penger i arbeidet for å bekjempe vold mot kvinner. Støtt vårt lotteri som foregår på vår Facebook-side.

.