Om klubben

Møtedag: 2. tirsdag i måneden. Kirkenes Soroptimistklubb ble stiftet 30. mai 1973 av guvernør Eva Wallgren fra Sverige.

SOROPTIMISTAPPELLEN:

La oss være oppriktige i vennskap

og vise evne til fred og forståelse.

La oss være villige til å hjelpe og tjene.

La oss alltid sette oss høye mål,

og utføre vårt arbeid med verdighet

og under ansvar.

 

 

¨''