Bli medlem i Soroptimist Union of Norway

Vi ønsker oss flere medlemmer!

Kontaktpersoner:

Ann-Kristin Arnljot og Nina Danielsen

 

 

Vi engasjerer oss i:  

- å fremme menneskerettigheter for alle  

- å bedre kvinnens stilling i samfunnet  

- å bedre miljø og helse der behovet er størst  

- å fremme utvikling og fred, lokalt og globalt

Medlemmene har mulighet til: - å jobbe med prosjekter for å bedre miljø, menneskerettigheter og kvinners stilling

- å være i et nettverk av yrkesaktive kvinner som reiser i inn- og utland  

- å delta i arrengementer over hele verden  

- å bli kjent med mange engasjerte kvinner i nærmiljø  

- å ha sosialt samvær og månedlige møter med faglige og aktuelle foredrag  

- å ha 5 minutters innlegg, dikt, yrkesforedrag, bedriftsbesøk, tema og presentasjoner i klubbmøter.