Tillitskvinner i Kirkenes SI

Styremedlemmer fra 01.10.2020 President Nina Danielsen Visepresident Ann Kristin Arnljot Suppleant Wenche Randal Styremedlem Gunn E.A.B. Larsen Varamedlem Siv Ottesen Programansvarlig Karin Danielsen Assistent Hill Haga Nettansvarlig Solbjørg Mikkola Assistent Karin Figenschau Ekstensjonsansvarlig Styret Valgkomite Styret Revisor Mona Søndenå Karin Figenschau Varamedlemmer til Landsmøte/Representantskapsmøte; For president: Karin Figenschau og Hildur Carsten For visepresident: Solbjørg Mikkola og Siv Ottesen