Tillitskvinner i Kirkenes SI

Styremedlemmer fra 01.10.2022

 

President Nina Danielsen

Visepresident Solbjørg Marine Mikkola

Sekretær Ann Kristin R. Arnljot 

Styremedlem Wenche Randal

Styremedlem Gunn E.A.B. Larsen

Kasserer Anne Marie Dalmeyer Nilsen

Program Ann Kristin R. Arnljot

Nettansvarlig Karin Figenschou
Assistent Solbjørg Marine Mikkola

Ekstensjonsansvarlig: Styret

Valgkomite: Styret

Revisor Mona Søndenå

Vara til Landsmøte/Representantskapsmøte;

For president: Karin Figenschau og Hildur Carsten

For visepresident: Siv Ottesen