Tillitskvinner i Kirkenes SI

Styremedlemmer fra 01.10.2018
 
 

Styret:

President: Ann-Kristin R. Arnljot

Visepresident: Karin Danielsen

Sekretær: Ellen B. Wickstrand

Kasserer: Anne Marie D Nilsen

Styremedlem: Anita Gade-Lundlie                                           

Suppleant: Gunn Larsen               

Programansvarlig:

Karin Danielsen og Hill Haga

Revisorer:

Irana Høgsve og Mona Søndenå                                                                  

Ekstensjonskomite:

Karin Danielsen og Elin Gaasland

Valgkomite:

Karin Danielsen og Elin Gaasland

Nettansvarlig: 

Solbjørg Mikkola og Karin Figenschou

Utsendinger til representantskapsmøtet 2019:

1 President

2 Visepresident