Tillitskvinner i Kirkenes

Styremedlemmer
 
 

Styret:

President: Ann-Kristin Arnljot

Visepresident: Karin Danielsen

Sekretær: Ellen B. Wickstrand

Kasserer: Anne Marie D Nilsen

Styremedlem: Anita Gade-Lundlie                                           

Suppleanter: Gunn Larsen og Wenche Randal               

Ansvarlig for møteprogrammene:

Karin Danielsen, Hill Haga

Revisor:

Kaja Labahå                                                                  

Ekstensjonskomite:

Styret og medlemsmøtene

Valgkomite:

Styret

Nettansvarlig: 

Solbjørg Mikkola

Utsendinger til representantskapsmøtet 2017 og 2018:

1 Ann-Kristin Arnljot

2 Visepresident

Supleanter for nr 1

1 Anne Marie D. Nilsen

2 Hilla Haga

Supleanter for nr 2

1 Ellen B. Wickstrand

2 Siv Ottesen