Tillitskvinner i Kirkenes SI

Styremedlemmer fra 01.01.2024

 

President Nina Danielsen

Visepresident Solbjørg Marine Mikkola

Sekretær Conny M. Vang

Styremedlem Wenche Randal

Styremedlem Gunn E.A.B. Larsen

Kasserer Anne Marie Dalmeyer Nilsen 

Varamedlem Siv Ottesen

Programansvarlig Linn Schlegel                 Programassistent Ellen Wickstrand

Nettansvarlig Karin Figenschou     Nettassistent Solbjørg Marine Mikkola

Ekstensjonsansvarlig Styret

Valgkomite Styret

Revisor Mona Søndenå og Karin Figenschou

Vara til Landsmøte/Representantskapsmøte;

For president: Linn Schlegel og Inger B. Fremstad

For visepresident: Karin Figenschou og Wenche Randal