Til minne - Haldis Marie Hamre 1923 - 2020

Haldis døde 10. juli 2020 etter en tids sykdom. Vi har mistet en kjær og verdifull soroptimistsøster i Kirkenes soroptimistklubb.

 

Haldis Marie Hamre var født 27.08.1923 i Bergen og var vårt eldste medlem da hun sovnet inn 10. juli 2020. Hun var med på etableringen av SI Kirkenes i 1973 og ble valgt inn som kasserer i styret. Haldis var den siste av våre chartermedlemmer i klubben.
Som sykepleier kom hun til Kirkenes, hvor hun og Oddvar møttes. De giftet seg, og fikk to barn, Kari og Bjørn Ole. Yrkeslivet hadde hun og mannen sammen i familiebutikken, som de drev gjennom mange år.
Vi husker henne som en engasjert og aktiv dame som reiste mye i inn- og utland. Vi fikk ta del i mange av hennes reiseskildringer og hennes møter med andre soroptimister. Hennes store interesse for kunst og litteratur delte hun med oss i foredrag og 5-minutt. En pådriver for lesesirkelen i klubben var hun også gjennom flere år. Det samme engasjementet hadde hun for nyheter og utvikling lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Dagsnytt 18 på TV og avislesing var viktig for Haldis. Hun var syk en tid før hun sovnet inn 96 år gammel.

Vi takker for innsats og engasjement og lyser fred over Haldis minne.

Hilsen soroptimistsøstrene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Kristina Amalie Hamre