Til minne - Borgny Nilsen 1931 - 2019

Borgny døde 16. oktober 2019, etter en tids sykdom. Vi har mistet en kjær og verdifull soroptimistsøster i klubben.

Borgny ble født 5.august i 1931 i Bergen hvor hun tok merkantil utdannelse. Hun møtte sin Arne fra Kirkenes på et studentball i Bergen i 1952. De giftet seg i 1954 og dro på bryllupsreise med hurtigruten til Kirkenes. Flyttelasset gikk til Kirkenes i 1955. De fikk fire barn; Per-Arne, Bernt, Trine Astrid og Mette.
Da mannen ble syk i 1970, tok hun over hele ansvaret for han, fire barn og sin svigermor. I den forbindelse tok hun også sertifikat i en fart. Hun ble enke i 1979.
Borgny jobbet i et reisebyrå i Kirkenes med Russland som et viktig reisemål.
I 1982 ble Borgny soroptimist og medlem av Kirkenesklubben. Hun var en ressurs på mange områder og har vært et verdifullt og engasjert medlem i alle år. De siste par årene klarte hun ikke å delta på så mange møter på grunn av sykdom, men fulgte interessert soroptimistenes arbeid likevel.

Vi takker for innsatsen og lyser fred over Borgnys minne.

Hilsen fra soroptimistsøstrene

 

 

 

 

Foto: Maria Udtian